LENNUKID | LENNUJAAMAD | MAASTIKUD | DOKUMENDID | VARIA

Uuendus august 2020 – allolev info ei ole mõeldud Flight Simulator 2020 jaoks.

Hea EVA külaline, antud lehekülgedele on koondatud suur osa läbi ajaloo tasuta loodud Eestiga seotud lisasid lennusimulaatoritele. Samuti ka dokumente ja juhiseid. Need on omakorda jagatud alamkategooriateks vastavalt olemusele. Loodud on nii lennujaamasid, fotoreaalseid maastike, kui ka lennukeid ja tööriistu. Palju on ka vanu faile, et need ei läheks kaduma.

Kui tead mõnda faili, mis on antud lehelt puudu, kuid võiks siin olla, anna meile teada info@flying.ee.

Lisaks loetleme mõned Eestiga seotud tasulised lisad.

Lennukid – alajaotusest leiad erinevad värvilahendused Eesti registris- või Eesti lennufirmade lennukitele. Samuti erinevaid värvilahendusi, mis on seotud Eesti virtuaalse lennundusega. Seda nii tasuta kui tasulistele lisadele.

Lennukite värvilahenduste paigaldamiseks on üldjuhul vaja kopeerida värvilahenduse kaust (näiteks texture.ES-ANS) antud lennuki kausta, kus on ka teised sarnased kaustad värvilahendustega.

Lennukid asuvad tavapäraselt FSX/P3D FSROOT*\SimObjects\Airplanes, FS9 puhul FSROOT\Aircraft. Tasub mainida, et alates uuematest P3D versioonidest on võimalik, et lisalennukid on paigaldatud simulaatori peakaustast välja, näiteks %USERPROFILE%\Documents\Prepar3D v4 Add-ons. Selline lahendus võimaldab eemaldada ja taaspaigaldada või uuendada simulaatorit selliselt, et lisad jäävad alles.

Värvilahenduste toimimiseks on vaja tavaliselt ka sissekanne lennuki konfiguratsioonifaili aircraft.cfg. P3D puhul võib olla kasutusel teistsugune lahendus, näiteks sim.cfg. Näiteks fslabsi toodetud Airbus A320 puudub sissekande vajadus aircraft.cfg faili, konfiguratsioonifail on antud juhul värvilahenduse kaustas. Aircraft.cfg puhul on faili sisu üldjuhul sarnane alljärgnevale. Tavaliselt tuleb värvilahendusega kaasa readme (loe mind) fail, siis piisab etteantud sisu kopeerimisest aircraft.cfg faili. Muuta on faja vaid [fltsim.x] number (x asendada numbriga). Konfiguratsioonifaile (lõpuga .cfg) saab avada näiteks notepad-ga.

[fltsim.x] <- number mis peab olema erinev, algab .0 ja suureneb ühe võrra .1, .2 jne.
title=Cessna 172 ES-ANS
sim=Cessna172SP
model=
panel=
sound=
texture=ES-ANS <- värvilahenduse kausta nimi, antud juhul peaks olema texture.ES-ANS
kb_checklists=Cessna172SP_check
kb_reference=Cessna172SP_ref
atc_id=ES-ANS
atc_id_enable=0
ui_manufacturer=”Cessna”
ui_type=”C172SP Skyhawk”
ui_variation=”EANS”
ui_typerole=”Single Engine Prop”
ui_createdby=”Paavo”
description=”A stable and trustworthy plane, most pilots have logged at least a few hours in a Cessna 172, since it’s the most widely available aircraft in the rental fleet, and is used by most flight schools. Since the first prototype was completed in 1955, more than 35,000 C172s have been produced, making it the world’s most popular single-engine plane. One of Cessna’s first tricycle-gear airplanes, the 172 quickly became the favorite of a growing class of business pilots. Its reliability and easy handling (along with thoughtful engineering and structural updates) have ensured its continued popularity for decades.”

Lennujaamad – alajaotusest leiad erinevate lennujaamade tõetruud jäljendused lennusimulaatorile.

Lennujaamade lisad koosnevad üldjuhul ühest ühest kaustast, mille sees on alati omakorda kaks kausta (scenery ja textures). Esimene sisaldab nähtavasti mitmeid .bgl faile (mudelid jms.), teine erinevat graafikat (.dxt, .bmp jne), võib olla ka .agn (autogen) faile. Lennujaamade paigaldamiseks tuleb need üldjuhul:

a) kopeerida FS9/FSX/P3D FSROOT*\Addon Scenery kausta. Iseenesest ei pea olema lennujaamad antud paigas, neid võib pagaldada ka mujale. See on kasulik, kui on vajadus hoida kokku salvestusruumi kõvakettal. Iga lennujaama võiks paigaldada eraldi, st näiteks Tallinna lennujaam tuleks paigaldada alljärnevalt:

FSX/P3D FSROOT*\Addon Scenery\Tallinna lennujaam – antud kaustas on veel omakorda scenery ja textures.

b) lennujaam tuleb aktiveerida ka lennusimulaatoris. Seda saab teha läbi graafilise kasutajaliidese. Settings – Scenery library – Add area. Kasutajaliideste asukoht ja väljanägemine on erinevatel simulaatoritel erinev, kuid tööpõhimõte sarnane. Alates P3D on taaskord võimalik lennujaamu lisada või kustutada, kui simulaator töötab.

Kogu scenery library on üles ehitatud prioriteedi põhimõttel, mida väiksem on järjekorranumber (kõrgemal scenery library-s), seda enam üritab simulaator antud lisa näidata. Näiteks kui sul on ühele kohale kaks erinevat lisa, kuvatakse nähtavasti see, mis on kõrgema prioriteediga (väiksem number).

Kahe erineva scenery lisamine ühele ja samale kohale või alale on alati halb mõte. Kui kasutate näiteks Estonian Terrain lisa, mis lisab simulaatorisse Tallinna teletorni, ning sellele lisaks tasulist Tallinna lennujaama lisa, võib tekkida olukord, et visuaalselt on simulaatoris kaks teletorni. Sellisel juhul peab ühe neist eemaldama (leidma õige .bgl (mudeli) faili). .bgl faile kustutada tegelikult pole vaja. Tavapärane praktika on need nimetada nimi.bgl.off. Sellisel juhul näeb simulaator antud faile mitte .bgl, vaid .off failidena, millega ei oska simulaator midagi peale hakata = antud objekti ei kuvata.

Mitmed lisad muudavad ka lennusimulaatori juurfaile (nt. terrain.cfg), mis võib põhjustada erinevaid anomaaliaid. Selliste lahendamine ning juurpõhjuse leidmine võib osutuda keeruliseks ja aeganõudvaks, ning lõppeda simulaatori uuesti paigaldamisega. Sellised vead tekivad tavaliselt maastikulisadega, järgmine alajaotus.

Maastikud – alajaotusest on allalaetavad mitmed Eestile loodud fotorealistlikud maastikud, enamus neist põhineb Maaameti aerofotodel. Lisaks veel ka maastikupaketid (landclass), mis muudavad kogu Eesti väljanägemist, lisades täpse teedevõrgustiku, rannajoone, veekogud ja palju muud.

Paigaldamine on sarane lennujaamade paigaldamisega. Maastikuga seotud lisad (näiteks fotomaastik, maastikupaketid (landclass), kõrgusinfot korrigeerivad paketid (mesh)) peaksid asuma prioriteetselt allpool/tagapool, kui lennujaamad.

Dokumendid – erinevad lennundusega seotud dokumendid, reaalsed kontrollkaardid ja palju muud. Alajaotus on kaitstud parooliga, mille saad EVA haldajatelt (küsi e-kirjaga või facebooki grupis.

Varia – erinevad lennusimulaatoriga seotud failid ja tööriistad.

Tasub mainida, et paljud lisad paigaldavad end ise automaatselt läbi vastava programmi, st käsitsi failide kopeerimiseks või .cfg failide muutmise puudub vajadus. Küsimuste või probleemide tekkimisel küsi julgelt abi e-mailiga või EVA facebooki grupis.

*- FSROOT on kaust kuhu oled paigaldanud lennusimulaatori.